Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Las Piwnicki
 • 1956-09-12
 • 36,9500
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody M.P. z 1956 r. Nr 75, poz. 881Monitor PolskiM.P. z 1956 r. Nr 75, poz. 881

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 kwietnia 1981 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1981 r. Nr 12, poz. 97
2 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Las Piwnicki"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 5092016-02-08

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • toruński
 • Łysomice (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie wielogatunkowych zbiorowisk leśnych o cechach naturalnych, występujących na glebach wytworzonych z piasków terasowych i wydmowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 6/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Piwnicki"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 312, poz. 34002011-12-302032-01-14

Nie

 • 36,9500

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy