Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Grądy nad Moszczenicą
 • 1994-07-13
 • 42,1400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13.06.1994 r.Monitor PolskiM.P. z 1994 r. Nr 35, poz. 300

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Grądy nad Moszczenicą"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1202015-01-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • zgierski
 • Zgierz (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych zespołów grądowych z gatunkami roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 49/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 162, poz. 22412001-08-20

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi