Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Parkowe
 • 1957-09-20
 • 234,1300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 września 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1957 r. Nr 75, poz. 464 1957-09-20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 34 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Parkowe" Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 285, poz. 48132011-12-01
2 Zarządzenie nr 35 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia szlaków ruchu pieszego, rowerowego oraz miejsc wspinaczki skalnej w rezerwacie przyrody "Parkowe"Nie podlega publikacji
3 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
4 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 3 września 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor Polski M.P. z 1962 r. Nr 50, poz. 2471962-06-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • myszkowski, częstochowski
 • Niegowa (wiejska), Janów (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Złoty Potok na lata 2006-2015 - jako oddziały leśne obrębu Złoty Potok: 252a, b, c, d, f, ~a, ~b, ~c, ~d, 259a, d, h, ~c, 260h, i, j, k, ~f, ~g, ~h, 261h, i, ~n, 262a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ~b, ~c, ~d, ~f, 270a, b, c, d, 271b, c, d, f, ~a, 272, 273, 274, 282a, b, c, d, f, ~a, ~b, 283, 291a, b, c, d, f, g, h, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, ~g, ~i oraz fragmenty dróg szerokości 4m w oddziale: 261 oznaczona - ~m, stanowiąca granicę wydzieleń 261h/261i, 262 oznaczona - ~a stanowiąca granicę wydzieleń 262b/261i.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych obszaru doliny rzeki Wiercicy wraz z fragmentami lasu o charakterze pierwotnym i licznymi wapiennymi tworami powierzchniowymi.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Parkowe"Nie podlega publikacji2025-06-18
 • 234,1300

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach