Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mewia Łacha
 • 1991-12-06
 • 150,4600
 • faunistyczny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1991 r. Nr 38, poz. 2731991-11-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 9762001-10-11
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Mewia Łacha” nie podlega publikacji

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • Gdańsk, nowodworski
 • Stegna (wiejska), Gdańsk (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie, ze względów dydaktycznych i naukowych, kolonii lęgowych rzadkich gatunków rybitw, miejsc lęgowych odpoczynku i żerowania ptaków siewkowatych i blaszkodziobych oraz krajobrazu stożka ujściowego Wisły.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 13/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Mewia Łacha” nie podlega publikacji2011-07-08
2 Zarządzenie Nr 12/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Mewia Łacha” nie podlega publikacji2011-05-13
3 Zarządzenie Nr 18/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Mewia Łacha” nie podlega publikacji2012-07-10
4 Zarządzenie Nr 17/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Mewia Łacha” nie podlega publikacji2013-07-10
5 Zarządzenie Nr 29/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Mewia Łacha” nie podlega publikacji2014-07-21
6 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Mewia Łacha” nie podlega publikacji2015-07-12
7 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Mewia Łacha” nie podlega publikacji2016-08-12
8 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Mewia Łacha”nie podlega publikacji2017-08-11
9 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Mewia Łacha”nie podlega publikacji2017-08-11

Zarządzanie

Nie określono w akcie prawnym