Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Torfowisko Mieleńskie
 • 1990-01-05
 • 16,0400
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 75, poz. 447

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 2412 2001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Torfowisko Mieleńskie”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 28672016-08-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • lipnowski
 • Skępe (miejsko-wiejska)
 • gmina Skępe, obręb Rumunki Skępskie (0020), dz. ewid. 1406, 1431, 1432, 1440, 1494 Nadleśnictwo Skrwilno, leśnictwo Koziołek 82 k, 82 l, 82 n, 82 o, 82 p, 82 r, 82 s, 82 ~b, 82 ~c

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności o charakterze naturalnym z udziałem rzadkich gatunków reliktowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 25/2003 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2003 r. Nr 136, poz. 18762003-11-132022-12-12

Nie

 • 16,0400

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy