Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Piskorzeniec
 • 1991-01-05
 • 431,9600
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1990 r. Nr 48, poz. 366

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 1/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie rezerwatu "Piskorzeniec"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 18, poz. 1292010-01-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • radomszczański
 • Przedbórz (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnych biocenoz torfowiskowych i leśnych z bogatą awifauną i entomofauną.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 23/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Piskorzeniec"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 103, poz. 8642011-04-14

Nie

 • 431,9600

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi