Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Igiełki
 • 1990-01-15
 • 27,8800
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1989 r. Nr 44, poz. 357

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDziennik urzędowy Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • krośnieński
 • Dukla

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa pospolitego na terenie Beskidu Niskiego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór