Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Igiełki
 • 1990-01-15
 • 27,8500
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1989 r. Nr 44, poz. 3571989-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 622002-01-25
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Igiełki"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35262017-10-31

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • krośnieński
 • Dukla (miejsko-wiejska)
 • Położony w miejscowości Mszana, gmina Dukla, powiat krośnieński, województwo podkarpackie. Graficzny przebieg granic rezerwatu przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata na terenie Beskidu Niskiego
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie