Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Karsiborskie Paprocie
 • 1990-01-15
 • 38,1400
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1989 r. Nr 44, poz. 3571989-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Rozporządzenie Nr 61/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kasiborskie Paprocie" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 108, poz. 18622007-11-08
4 Rozporządzenie Nr 47/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenia w sprawie rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 96, poz. 20782008-11-26
5 zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 grudnia .2017r. w sprawie rezerwatu przyrody „Karsiborskie Paprocie” Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 51492017-12-08

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • Świnoujście
 • Świnoujście (miejska)
 • Rezerwat obejmuje grunty położone w Nadleśnictwie Międzyzdroje w leśnictwie Karsibór, wydz. 306d, g, l, 307 a, b, d, f, g (według według Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Międzyzdroje na lata 2016-2025)/ odpowiadające działkom ewidencyjnym nr 306/1 i 307/2 obręb Świnoujście 10 w Mieście Świnoujście.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie stanowiska paproci - długosza królewskiego Osmunda regalis.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 9/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Karsiborskie Paprocie" Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 39, poz. 796 2008-04-142027-04-27
2 Rozporządzenie Nr 48/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 zmieniające rozporządzenia w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 96, poz. 20792008-11-262027-04-27

Nie

 • 0,0000
 • 38,1400
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie