Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Siedmiu Wysp
 • 1956-06-28
 • 1763,0500
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 maja 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1956 r. Nr 54, poz.5911956-06-28

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rezerwatu przyrodyDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 63, poz. 7592004-05-06
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Siedmiu Wysp"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 28582016-07-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • kętrzyński, węgorzewski
 • Srokowo (wiejska), Węgorzewo (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą działki ewidencyjne o numerach: a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 (część), 22 (część), 24, 25, 26 (część), 380/2, 380/3, 380/4, obręb Guja, b) 3/50, 3/61, 6/61, 11/61, 12/61, 16/18, 17/18, 18/18, 21/24, 22/61, 23, 25/24, 26/24, 27/24, 48/61 (część), 51/24, 59/1, 145 (część), 146/2, obręb Wesołowo, c) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 21/1, 22, 23, 24, 25, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/44, 29/1, 371, 372, 373/2, 373/3, 376, 377, 378/2, 378/3, 1301, obręb Zielony Ostrów, d) 35/1, 35/2, 35/3, 39/2 (część), 40/17, 40/25, 42/1, 42/3, 42/4, 43/5, 43/7, 68/2, 71/4, 71/6, 73/5, 73/6, 75/5, 95/5, 95/9, 95/11, 373/1, 374 (część), 375 (część), 378/3, 378/4, 378/5, 378/6, 378/7, 3104 (część), 3105/2 (część), obręb Wyskok.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest: 1) zachowanie ekosystemu jeziora Oświn; 2) zachowanie ekosystemu rzeki Oświnki wraz z całą jej doliną na odcinku od wypływu rzeki z jeziora Oświn do granicy państwa; 3) zachowanie mozaiki ekosystemów lądowych
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"Rezerwat przyrody “Jezioro Siedmiu Wysp”1990

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Jezioro Siedmiu Wysp"
2 Zarządzenie Nr 39 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Jezioro Siedmiu Wysp"
3 Zarządzenie Nr 42/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Jezioro Siedmiu Wysp" 2016-06-242021-06-23
 • 1763,0500

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie