Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Siedmiu Wysp
 • 1956-06-28
 • 1763,0500
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 30 maja 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1956 r. Nr 54, poz.591

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warmi. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rezerwatu przyrodyDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 63, poz. 7592004-05-06
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Siedmiu Wysp"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 28582016-07-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • kętrzyński, węgorzewski
 • Srokowo, Węgorzewo

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest: 1) zachowanie ekosystemu jeziora Oświn; 2) zachowanie ekosystemu rzeki Oświnki wraz z całą jej doliną na odcinku od wypływu rzeki z jeziora Oświn do granicy państwa; 3) zachowanie mozaiki ekosystemów lądowych
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 39 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Jezioro Siedmiu Wysp"

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie