Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Szklarnia
 • 1989-01-01
 • 278,3200
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 3 marca 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1989 r. Nr 9, poz. 77

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • janowski
 • Dzwola (wiejska), Janów Lubelski (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie fragmentu dawnej Puszczy Solsklej, obejmującego głównie drzewostany naturalnego pochodzenia ze znacznym udziałem jodły.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór