Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Torfowisko Rąbień
 • 1988-02-15
 • 42,4300
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 stycznia 1988 r.Monitor PolskiM.P. z 1988 r. Nr 5, poz. 48

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 41/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko Rąbień"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 180, poz. 14792010-06-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • zgierski
 • Aleksandrów Łódzki (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie torfowiska wysokiego ze zróżnicowaną roślinnością.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 49/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. urz. z 2001 r. Nr 162, poz. 22412001-08-20

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi