Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kulka
 • 1955-05-10
 • 12,6700
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • muraw kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 21 kwietnia 1955 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1955 r. Nr 40, poz. 395

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kulka"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 32752016-08-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • szczycieński
 • Dźwierzuty (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie stanowiska roślinności kserotermicznej.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie