Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jawora
 • 1987-09-30
 • 87,1900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1987 r. Nr 28, poz. 222

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Rozporządzenie Nr 30/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2008 r. sprawie rezerwatu przyrody "Jawora" Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 349, poz. 30402008-11-17

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • piotrkowski
 • Ręczno (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie stanowisk rzadkich na niżu gatunków roślin leśnych oraz ginących zbiorowisk łęgu podgórskiego i młaki niskoturzycowej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 29/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jawora" Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 35492013-07-08

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi