Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Torfy
 • 1987-09-30
 • 11,9700
 • torfowiskowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobó Naturalnych z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1987 r. Nr 28, poz. 222

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 622002-01-25
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Torfy" Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35382017-10-31
3 Zarządzenie Nr 29/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Torfy"Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • dębicki
 • Czarna (wiejska)
 • Położony w miejscowości Głowaczowa i Chotowa, gmina Czarna, powiat dębicki, województwo podkarpackie.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia) oraz innych gatunków roślin związanych z biotopem torfowiska i boru bagiennego, a także miejsc lęgowych i ostoi rzadkich gatunków ptactwa wodno-błotnego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie