Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zimna Woda
 • 1987-03-10
 • 60,3400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987 w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1987 r. Nr. 7, poz. 55

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiego Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Nr 5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Zimna Woda"Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 90

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • lubiński
 • Lubin (wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca ząłącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Zimna Woda" oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu, stanowiąca załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zbiorowisk grądowych z licznymi drzewami pomnikowymi oraz stanowisk wielu gatunków roślin chronionych i rzadkich.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu