Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jeziorko Czerniakowskie
 • 1987-03-10
 • 47,6767
 • wodny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1987 r. Nr 7, poz. 54

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 rokuDziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Dziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2004 r. nr 63, poz. 1601
3 Zarządzenie Nr 16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jeziorko Czerniakowskie"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 153, poz. 4872

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • Warszawa
 • Warszawa (miejska)

Położenie otuliny

 • 185,4800

Ochrona

 • Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ze względów ekologicznych i społecznych starorzecza Wisły oraz terenów stanowiących jego otoczenie, z charakterystycznym krajobrazem oraz bogatą florą i fauną, będących cennym elementem środowiska przyrodniczego na terenie m. st. Warszawy.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jeziorko Czerniakowskie" Dziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Mazow. Z 2012 r. Nr 4195

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie