Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kręcki Łęg
 • 1987-03-10
 • 65,5700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1987 r. Nr 7, poz. 541987-03-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17
2 Zarządzenie Nr 18/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kręcki Łęg"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 84, poz. 1136 2010-08-24
3 Zarządzenie Nr 15/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kręcki Łęg"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 15302013-06-21
4 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrody; Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji
5 Zarządzenie Nr 9/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia szlaku pieszego w rezerwacie przyrody „Kręcki Łęg”Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • świebodziński
 • Zbąszynek (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Zbąszynek, w powiecie zielonogórskim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnych zespołów łęgu olszowo-jesionowego i olsu porzeczkowego z drzewami pomnikowymi, stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin oraz bogatej awifauny.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 66/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kręcki Łęg” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 1412012-01-13
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2014 r. sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kręcki Łęg"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 5782014-03-03
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kręcki Łęg" (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 3 marca 2014 r. poz. 578)Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 15142014-08-07
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kręcki Łęg” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 17042016-08-222036-09-22

Nie

 • 65,5700
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim