Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wydrze
 • 1983-06-01
 • 14,6400
 • leśny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1983 r. Nr 16, poz. 91

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • łańcucki
 • Rakszawa (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie fragmentu drzewostanu z dużym udziałem modrzewia polskiego oraz starodrzewu bukowego z wieloma gatunkami roślin górskich w runie.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór