Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wydrze
 • 1983-06-01
 • 15,6400
 • leśny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1983 r. Nr 16, poz. 91

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 622002-01-25
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wydrze" Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 37042017-11-10
3 Zarządzenie Nr 17/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Wydrze".Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.
4 Zarządzenie Nr 21/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Wydrze"Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • łańcucki
 • Rakszawa (wiejska)
 • Położony w miejscowości Wydrze, gmina Rakszawa, powiat łańcucki, województwo podkarpackie.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie fragmentu drzewostanu z dużym udziałem modrzewia polskiego Larix polonica oraz starodrzewu bukowego z wieloma gatunkami roślin górskich w runie.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie