Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kuriańskie Bagno
 • 1985-05-20
 • 1713,6200
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 maja 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1985 r. Nr 17, poz. 134
2 Zarządzenie Nr 7/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kuriańskie Bagno"2016-02-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39
2 Zarządzenie Nr 11/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kuriańskie Bagno"RDOŚ Białystok2016-04-14
3 Zarządzenie Nr 14/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kuriańskie Bagno"RDOŚ Białystok2016-05-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • augustowski
 • Płaska (wiejska), Sztabin (wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • Zachowanie obszaru o unikalnej geomorfologii, naturalnych rzadko spotykanych zbiorowisk leśnych oraz stanowiskami rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 7/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kuriańskie Bagno" 2016-02-092021-02-08

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku