Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dębowiec
 • 1984-08-01
 • 9,3900
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • bezkręgowców
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lipca 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1984 r. Nr 17, poz. 1251984-07-25

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 OBWIESZCZENIE Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r.Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17
2 ZARZĄDZENIE NR 9/2012 REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dębowiec”Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 7152012-03-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • krośnieński
 • Gubin (wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Gubin, w powiecie krośnieńsko odrzańskim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu dębowego oraz stanowisk chronionych owadów: jelonka rogacza i kozioroga dębosza. Celem ochrony jest zachowanie lokalnej ostoi ksylobiontów - gatunków związanych z obumierającymi drzewami bądź martwym drewnem, ze szczególnym uwzględnieniem rzadkich gatunków chrząszczy, zabezpieczenie trwałości fragmentu wielopiętrowego lasu mieszanego reprezentującego zbiorowisko acidofilnej dąbrowy, oraz ochrona lokalnych populacji rzadkich gatunków ptaków i ssaków.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 9 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Rezerwatu Przyrody o nazwie "Dębowiec"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 23, poz. 4532003-12-312023-12-31

Nie

 • 0,0000
 • 9,3900
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.