Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jaksonek
 • 1984-07-01
 • 79,6700
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1984 r. Nr 15, poz. 108

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Rozporządzenie Nr 17/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jaksonek" Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 121, poz. 10832007-04-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • piotrkowski
 • Aleksandrów (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Smardzewice, jako oddziały: 164 i, j, k, 164 ~c, 165 c, d, 165 ~c, ~d, 166 d, 166 ~c, 172 b, ~b, 173 a, b, c, d, f, 173 ~b, ~c, 174 a, b, c, f, 174 ~c

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych stanowisk zimoziołu północnego oraz zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jaksonek”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 952018-01-092038-01-23

Nie

 • 79,6700

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi