Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Sługocice
 • 1984-07-01
 • 8,5700
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1984 r. Nr 15, poz. 108

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Rozporządzenie Nr 12/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Sługocice"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 121, poz. 10782007-04-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • tomaszowski
 • Tomaszów Mazowiecki (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych stanowisk żywca dziewięciolistnego - rośliny górskiej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Sługocice” Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 892018-01-092038-01-23

Nie

 • 0,0000
 • 8,5700
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi