Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rawka
 • 1984-01-01
 • 487,0000
 • krajobrazowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • wodny
 • rzek i ich dolin, potoków i źródeł
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. 1983 r. Nr 39, poz. 2301983-12-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 OBWIESZCZENIE NR 2/2001 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 29762001-10-10

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie, mazowieckie
 • skierniewicki, brzeziński, żyrardowski, Skierniewice, łowicki, tomaszowski, rawski, łódzki wschodni
 • Skierniewice (wiejska), Puszcza Mariańska (wiejska), Rawa Mazowiecka (wiejska), Nieborów (wiejska), Głuchów (wiejska), Rawa Mazowiecka (miejska), Skierniewice (miejska), Koluszki (miejsko-wiejska), Bolimów (wiejska), Jeżów (wiejska), Nowy Kawęczyn (wiejska), Żelechlinek (wiejska)
 • Rzeka Rawka od jej źródeł do ujścia, o długości 97 km, wraz z rozgałęzieniami koryta rzeki, starorzeczami dolnymi odcinkami prawobrzeżnych dopływów, Krzemionki, Korabiewki, Rokity i Grabianki oraz przybrzeżnymi pasami terenu o szerokości 10 m o łącznej powierzchni 487,00 ha.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej średniej wielkości wraz z krajobrazem jej doliny oraz środowiska życia wielu rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi