Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kulak
 • 1984-01-01
 • 47,1600
 • florystyczny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1983 r. Nr 39, poz. 230

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie, mazowieckie
 • siedlecki, łukowski
 • Stoczek Łukowski (wiejska), Wodynie (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie różnorodnych zbiorowisk roślinnych ze stanowiskami wielu gatunków i roślin chronionych i rzadkich, a w szczególności stanowiska rosiczki długolistnej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 10 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Kulak

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór