Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Święty Roch
 • 1983-01-01
 • 202,6000
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1983 r. Nr 16, poz. 911983-05-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 1022002-01-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • zamojski
 • Krasnobród (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie drzewostanów bukowo-jodłowych o charakterze naturalnym.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 42/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2017 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Święty RochNie podlega publikacjiNie podlega publikacji
 • 202,6000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór