Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kacze Łęgi
 • 1983-06-01
 • 8,9700
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia1983 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1983 r. Nr 16, poz. 91

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Dz. Urz. Woj. Pomor. z 2001 r. Nr 79, poz. 976
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego i rowerowego oraz wskazania drogi dla ruchu pojazdów w rezerwacie przyrody „Kacze Łęgi”

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • Gdynia
 • Gdynia (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie łęgu wiązowego z wieloma drzewami pomnikowymi.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór