Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Uroczysko Bażantarnia
 • 1982-11-01
 • 44,5200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1982 r. Nr 25, poz. 234

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 20/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Uroczysko Bażantarnia"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 89, poz. 7032010-03-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • skierniewicki
 • Maków (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie grądu, olsu, łęgu jesionowo-olszowego oraz licznych drzew pomnikowych, między innymi buków na granicy zasięgu.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi