Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Hubale
 • 1982-04-15
 • 35,0000
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ssaków
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • łąk mezofilnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1982 r. Nr 10 poz. 74

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • zamojski
 • Zamość (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie miejsca występowania susła perełkowanego.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"Rezerwat Biosfery "Roztocze"2015

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 9/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Hubale'Nie podlega publikacjiNie podlega publikacji
2 Zarządzenie Nr 16/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody HubaleNie podlega publikacjiNie podlega publikacji

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór