Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Rakutowskie
 • 1982-04-15
 • 416,7400
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • ekosystemów wodnych i nieleśnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1982 r. Nr 10, poz. 74

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - PomorskiegoDz. Urz. Woj. Kujaw. z 2001 r. Nr 101, poz. 2412 2001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Rakutowskie"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 10862016-03-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • włocławski
 • Kowal (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie największego na Pojezierzu Gostynińskim jeziora oraz terenów przyległych z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi oraz miejscami bytowania wielu rzadkich gatunków ptaków.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 15/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Rakutowskie"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 311, poz. 33872011-12-302032-01-14

Nie

 • 416,7400

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy