Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Gniazda orła bielika
 • 1982-01-01
 • 10,5700
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Gniazda orła bielika”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 922018-01-09
2 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1981 r. Nr 29, poz. 271

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • bytowski
 • Czarna Dąbrówka (wiejska)

Położenie otuliny

 • 59,1500

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentu starodrzewu sosnowego stanowiącego ostoję bielika (Haliaeetus albicilla).
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie ustanowieni zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Gniazda orła bielika”
 • 10,5700

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku