Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bagna Izbickie
 • 1982-11-01
 • 847,5100
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 2/08 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bagna Izbickie”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 5, poz. 1442008-01-25
2 zarządzenie MLiPD z dnia 12 października 1982 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiMP 25/82, p. 234

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • słupski
 • Główczyce (wiejska)

Położenie otuliny

 • 1968,1800

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie rozległego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z występującymi na nim ekosystemami wrzosowiskowymi, mszarnymi, bagiennymi i leśnymi.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 29/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagna Izbickie”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 163, poz. 32632007-12-13

Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
 • 847,5100

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku