Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ochojec
 • 1982-04-15
 • 25,7900
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarzadzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor Polski M.P. z 1982 r. Nr 10, poz. 741982-04-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Ochojec” Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 45982019-06-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • Katowice
 • Katowice (miejska)
 • Przebieg granic rezerwatu, w postaci współrzędnych punktów ich załamania,określony jest w załącznikach

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych stanowiska liczydła górskiego (Streptopus amplexifolius).
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 24/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Ochojec"Nie podlega publikacji2019-06-15
2 Zarządzenie Nr 9/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Ochojec".Nie podlega publikacji2019-06-15

Zarządzanie

Regionalnalny Konserwator Przyrody w Katowicach