Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ochojec
 • 1982-04-15
 • 26,7700
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarzadzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor Polski M.P. z 1982 r. Nr 10, poz. 741982-04-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • Katowice
 • Katowice (miejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar lasu w Leśnictwie Ochojec Nadleśnictwa Katowice, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1976-1981 jako oddziały lasu 41 b, b1, c, d, f, g, h, 52a, a1, b, c, c1, d, g, h, 53 a.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie stanowiska liczydła górskiego.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 24/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Ochojec"Nie podlega publikacji2019-06-15
2 Zarządzenie Nr 9/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Ochojec".Nie podlega publikacji2019-06-15
 • 26,7700

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór