Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łęgi Oborskie
 • 1982-01-01
 • 54,0374
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1981 r. Nr 29, poz. 271

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie rezerwatu przyrody Łęgi OborskieDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 44472016-05-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • piaseczyński
 • Konstancin-Jeziorna (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie kompleksu naturalnych łęgów wiązowo-jesionowych, charakterystycznych niegdyś dla doliny Wisły.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody