Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Żywiec Dziewięciolistny
 • 1974-10-01
 • 10,5100
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 września 1974 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1974 r. Nr 32, poz. 194

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401
2 Zarządzanie Nr 39/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 1 września 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Żywiec Dziewięciolistny"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 274, poz. 4386

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • poznański
 • Murowana Goślina (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 0,7800

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie stanowiska bardzo rzadkiej rośliny na niżu - żywca dziewięciolistnego oraz rosnącego tu drzewostanu dębowo-bukowego
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 226/06 Woj. Wlkp. z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Żywiec dziewięciolistny” Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 215, poz. 5429

Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu