Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Torfowisko Zielin Miastecki
 • 1981-10-15
 • 46,0800
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk przejściowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Torfowisko Zielin Miastecki”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 30892017-08-29
2 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1981 r. Nr 26, poz. 231

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • bytowski
 • Trzebielino (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie torfowiska z charakterystycznymi zespołami roślinnymi oraz stanowiskami wielu rzadkich roślin torfowiskowych i bagiennych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 84/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 19 września 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Torfowisko Zieliń Miastecki" Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2006 r. Nr 108, poz. 2228

Nie

 • 16,2500
 • 30,2500

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku