Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Nietoperek
 • 1980-09-01
 • 50,7700
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ssaków
 • podziemny
 • pochodzenia antropogenicznego
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Monitor PolskiM.P. z 1980 r. Nr 19, poz. 941980-08-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UstawDz.U. z 1998 r. Nr 166, poz. 12281998-12-31
2 Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17
3 Zarządzenie Nr 4/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia szlaków dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Nietoperek” Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji
4 Zarządzenie Nr 1/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia szlaków dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Nietoperek” Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji
5 Zarządzenie Nr 42/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Nietoperek"Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. Urz. z 2011 r. Nr 81, poz. 15742011-07-26
6 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrody; Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji
7 Zarządzenie Nr 5/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie wskazania dróg dla ruchu pojazdów w rezerwacie przyrody „Nietoperek” Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • międzyrzecki, świebodziński
 • Międzyrzecz (miejsko-wiejska), Lubrza (wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gmin: Lubrza, Międzyrzecz w powiecie świebodzińskim i międzyrzeckim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc zimowania i rozrodu wielogatunkowej kolonii nietoperzy
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 29/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nietoperek” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 15962012-08-23
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nietoperek” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 23692016-11-282036-11-28

Nie

 • 5,7700
 • 45,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim