Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jodły Karnieszewickie
 • 1978-03-01
 • 36,8100
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1978 r. Nr 4, poz. 20 1978-02-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jodły Karnieszewickie"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 39022017-09-29

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • koszaliński
 • Sianów (miejsko-wiejska)
 • Obszar rezerwatu zajmuje tym samym fragmenty działek ewidencyjnych nr 170/1, 171, 172, 173 obręb Sieciemin w gminie Sianów/ wydzielenia 170d, f, g, ~b, ~c, 171a, b, ~a, ~b, 171c, 172a, b, c, ~f, ~g, ~h, 172d, 173a, b, c, ~f, ~g, ~h, ~i Nadleśnictwa Karnieszewice według Planu Urządzenia Lasu na lata 2007-2016.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu jodłowego poza granicą naturalnego zasięgu jodły Abies alba oraz flory mszaków epifitycznych, w tym licznej populacji zagrożonego wyginięciem wątrobowca widlika krzaczkowatego Metzgeria fruticulosa.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 42/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu "Jodły Karnieszewickie"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 116, poz. 25112005-12-302025-01-12

Nie

 • 0,0000
 • 36,8100
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie