Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jegiel
 • 1981-10-15
 • 18,5400
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Lesnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor Polski M.P. z 1981 r. Nr 26, poz. 2311981-10-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 rokuDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • węgrowski
 • Łochów (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie rzadko spotykanego zbiorowiska leśnego - świerczyny na torfie.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór