Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Czarnocin im. prof. Janiny Jasnowskiej
 • 1974-07-04
 • 420,1400
 • torfowiskowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk przejściowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1974 r. Nr 20, poz. 1211974-06-03

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiegoDziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.08.2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Rozporządzenie Nr 30/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 90, poz. 17372004-12-15
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 września 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody Czarnocin im. prof. Janiny Jasnowskiej Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 33992015-09-04
5 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Czarnocin im. prof. Janiny Jasnowskiej"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 54142017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • goleniowski
 • Stepnica (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat przyrody pod nazwą "Czarnocin im. prof. Janiny Jasnowskiej", obejmuje obszar o łącznej powierzchni 417, 42 ha, zlokalizowany na terenie gminy Stepnica, a powiecie goleniowskim, w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie fragmentu torfowiska przejściowego z charakterystyczną roślinnością atlantycką oraz olsu olszowo-brzozowego z licznymi skupiskami paproci długosza królewskiego (Osmunda regalis), woskownicy europejskiej (Myrica gale) i wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum).
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 24/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Czarnocin"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 73, poz. 13462010-08-052029-08-18
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Czarnocin"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 44802016-11-222029-08-18

Nie

 • 0,0000
 • 420,1400
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie