Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lemierzyce
 • 1970-05-23
 • 3,3200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 marca 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1970 r. Nr 12, poz. 1051970-04-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17
2 Zarządzenie Nr 45/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lemierzyce"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 81, poz. 15772011-07-26
3 Zarządzenie Nr 2/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia szlaku pieszego w rezerwacie przyrody "Lemierzyce" Nie podlega publikacjiNie podlega publikacji

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • sulęciński
 • Słońsk (wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Słońsk w powiecie sulęcińskim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego o naturalnym charakterze.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody o nazwie "Lemierzyce"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 25, poz. 4462004-04-222024-04-22

Nie

 • 0,0000
 • 3,3200
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim