Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kopce
 • 1954-01-13
 • 14,7700
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 grudnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor Polski M.P. z 1954 r. Nr A-1, poz. 211954-01-13

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia szlaku ruchu pieszego w rezerwacie przyrody "Kopce" Nie podlega publikacji
2 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • cieszyński
 • Cieszyn (miejska)
 • Obszar lasu w Leśnictwie Kalembice Nadleśnictwa Państwowego Hażlach, położony w miejscowości Kalembice, gminie Pogwizdów, powiecie cieszyńskim województwa stalinogrodzkiego. W skład rezerwatu wchodzi 206 oddział lasu poddziały a, b, c, d, f, g, h, według numeracji przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1951-1960. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:20000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem lipy i z rzadko spotykanymi gatunkami roślin zielnych w runie leśnym. Wartość naukową zabytku podnosi występowanie na jego terenie żył skały wulkanicznej, tzw. cieszynitu.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 27/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Kopce"Nie podlega publikowaniu 2021-11-02
 • 14,7700

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór