Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Pilsko
 • 1971-12-17
 • 105,2100
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 października 1971 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. 1971 r. Nr 53, poz. 3461971-11-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Rozporządzenie Nr 2/05 Wojewody Śląskiego z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Pilsko"Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2005 r. Nr 4, poz. 692005-01-11

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • żywiecki
 • Jeleśnia (wiejska)
 • Granica rezerwatu „Pilsko” biegnie od słupka granicznego zlokalizowanego na granicy działek oznaczonych numerami 6807/5 i 6807/4 w kierunku północnym granicą pomiędzy działkami nr 6807/5 i 6807/4 do wyciągu narciarskiego nr 7. Dalej granica rezerwatu biegnie w kierunku północno- wschodnim wzdłuż wyciągu nr 7 do jego dolnej stacji i dochodzi do szlaku czerwonego. Następnie od dolnej stacji wyciągu nr 7, na wschód drogą leśną , stanowiącą czerwony szlak turystyczny, do zachodniej granicy oddziału nr 117 Nadleśnictwa Jeleśnia, Leśnictwa Korbielów; dalej na południe zachodnią granicą oddziału 117 do punktu styku z granicą oddziału nr 111. Następnie na północny - wschód linią oddziałową pomiędzy oddziałami 117 i 111 i następnie na południe linią oddziałową pomiędzy oddziałami 111 i 110 oraz 107 i 106 do granicy polsko-słowackiej. Granicą państwową na zachód do słupka granicznego zlokalizowanego na granicy działek oznaczonych numerami 6807/5 i 6807/4.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie "Pilsko" jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, zbliżonych do naturalnych, fragmentów świerczyny górnoreglowej oraz ekosystemów nieleśnych, kosodrzewiny i muraw krzewinkowych wraz z ich całym bogactwem gatunkowym.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 38/06 Wojewody Śląskiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Pilsko"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 92, poz. 25352006-08-072026-08-21

Nie

 • 105,2100

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach