Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rotuz
 • 1966-03-18
 • 40,6300
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1967 r. Nr 10, poz. 591967-02-17

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 1/05 Wojewody Śląskiego z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Rotuz"Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2005 r. Nr 4, poz. 682005-01-11
2 Rozporządzenie Nr 48/2004 r. Wojewody Śląskiego z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniające Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2004 r. Nr 74, poz. 21762004-08-10
3 Rozporządzenie Nr 33/2003 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. zmieniające Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 2003 r. Nr 117, poz. 38182003-12-30
4 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • bielski, cieszyński
 • Chybie (wiejska), Czechowice-Dziedzice (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Bielsko według stanu na dzień 1 stycznia 1998 r. jako oddziały lasu leśnictwa Zabrzeg nr: 7 d, f, g, 16 b, c, d, 17 a oraz leśnictwa Chybie nr: 214 a, b, c, 215 a, b, 216 c.

Położenie otuliny

 • 136,2900
 • W skład otuliny rezerwatu wchodzi obszar lasu oznaczony w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Bielsko - według stanu na dzień 1 stycznia 1998 r. - jako oddziały lasu: 1) leśnictwa Zabrzeg nr 7 a, b, c, 14 a, b, c, 15 a, b, c, d, f, g, h, l, 16 a, f, g, h, i, j, k, 17 b, c, d, f, g, h, i, j, k, 2) leśnictwa Chybie nr 214 d, f, g, h, i, 215 c, d, f, 216 a, b, d, f, g, h, i, j.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, torfowisk śródleśnych wraz z fragmentami boru bagiennego i boru wilgotnego.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 30/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Rotuz" Nie podlega obowiązkowi publikacji 2018-11-17
 • 40,6300

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody