Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Muszkowicki Las Bukowy
 • 1967-02-01
 • 16,4300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1967 r. Nr 7, poz. 36

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiegoDz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Nr 5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dbia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Muszkowicki Las Bukowy" Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2012 r. poz. 1628

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • ząbkowicki
 • Ciepłowody (wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Muszkowicki Las Bukowy" oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu