Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Długosz Królewski w Węglewicach
 • 1966-01-03
 • 3,2600
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zarodnikowych
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1965 r. Nr 64, poz. 358

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 32/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Długosz Królewski w Węglewicach"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 176, poz. 14452010-06-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • wieruszowski
 • Galewice (wiejska)

Ochrona

 • Przedmiotem ochrony rezerwatu jest zachowanie w celach dydaktycznych i naukowych miejsc naturalnego występowania długosza królewskiego (Osmunda regalis) na siedlisku boru bagiennego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 16/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Długosz Królewski w Węglewicach”Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 35932013-07-10
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Długosz Królewski w Węglewicach”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1402015-01-20

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi