Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kozie Brody
 • 1965-01-08
 • 0,7200
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1965 r. Nr 65, poz. 372

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • złotowski
 • Jastrowie (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska niskiego z występującą roślinnością reliktową
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 223/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kozie Brody"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 215, poz. 5426

Nie

 • 0,7200

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór