Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jeziora Gołyńskie
 • 1972-08-25
 • 3,1000
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. 1972 nr 36 poz. 2021972-07-24

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17
2 Zarządzenie Nr 36/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jeziora Gołyńskie" Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 81, poz. 15682011-07-26
3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrodyNie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • międzyrzecki
 • Pszczew (wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Pszczew, w powiecie międzyrzeckim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu wilgotnego ze stanowiskami rzadkich roślin torfowiskowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 6/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jeziora Gołyńskie"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 5282012-02-222032-03-08
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jeziora Gołyńskie".Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 7922014-04-012034-04-01
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Jeziora Gołyńskie.Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 3322016-02-16

Nie

 • 0,0000
 • 3,1000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim