Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Sokole Góry
 • 1953-12-30
 • 215,9500
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 8 grudnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1953 r. Nr A-116, poz. 15091953-12-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 26/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia szlaków ruchu pieszego oraz miejsc wspinaczki w rezerwacie przyrody „Sokole Góry”Nie podlega publikacji
2 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
3 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 kwietnia 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1963 r. Nr 47, poz. 2331963-06-10

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • częstochowski
 • Olsztyn (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą oddziały: 163, 164, 165, 166 oraz 171 a, b, c, d, wraz z drogami wewnętrznymi i liniami podziału powierzchniowego według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1960/61-1969/70. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapce rezerwatu w skali 1:20.000 stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie za względów naukowych, dydaktycznych i społecznych obszaru leśnego o różnych typach lasów mieszanych i sosnowych porastających szczególnie wyróżniający się pięknem krajobrazu fragment Jury Krakowsko-Wieluńskiej z charakterystycznymi wychodniami skał wapiennych uformowanych i wyżłobionych erozją w fantastyczne kształty, jaskinie itp.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 27/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Sokole Góry Nie podlega publikacji2019-07-24
 • 215,9500

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór