Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dziektarzewo
 • 1964-10-12
 • 5,3500
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1964 r. Nr 62, poz. 290

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 rokuDziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2004 roku zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 203, poz. 54332004-08-13
3 Rozporządzenie nr 29 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2004 roku uchylające rozporządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 268, poz. 7299

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • płoński
 • Baboszewo (wiejska)
 • Oddział 24b w Leśnictwie Dziektarzewo Nadleśnictwa Płońsk (wg oznaczeń przyjętych w planie urządzania gospodarstwa leśnego na okres 1959 - 1968)

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych fragmentów lasu pochodzenia naturalnego położonych na skarpie rzeki Wkry.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór