Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Czarnia
 • 1964-10-19
 • 141,8700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1964 r. Nr 64, poz. 299

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 czerwca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1985 r. Nr 17, poz. 135
2 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 rokuDziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
3 Zarządzenie Nr 25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 września 2010 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc zbioru części sosny pospolitej (Pinus sylvestris) na terenie rezerwatu przyrody "Czarnia"Dziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 197, poz. 5482
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Czarnia"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 11874

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • ostrołęcki
 • Czarnia (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu boru świeżego, naturalnego pochodzenia, charakterystycznego dla dawnej Puszczy Kurpiowskiej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Czarnia”BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie2019-05-222024-05-22

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie